Lepojamies

Lepojamies ar mūsu audzēkni A.Ž. un viņas treneri V.T, kuri izcīnīja Latvijas čempionāta medaļas kā arī veiksmīgi startēja Pasaules čempionātā.