LatvianEnglish (United Kingdom)
There are no translations available.

 

Ietver sev? 3 lekcijas par daž?d?m t?m?m – uzturvielas un to noz?me m?su organism?; uztura ietekme uz daž?du slim?bu att?st?bu, liek? svara un aptaukošan?s ietekme uz vesel?bu un sabalans?ta uztura pielietojums svara korekcij? un vesel?bas uzlabošan?; izplat?t?kie m?ti un daž?du di?tu apskats.

  • Lekcij?s tiks sniegtas teor?tisk?s un praktisk?s zin?šanas
  • Akad?mijas laukum? 1 (Latvijas Zin?t?u akad?mija)
  • Katras lekcijas ilgums 1,5 stunda no 18.00 – 19.30
  • Lekciju kursa cena EUR 25,00
  • Semin?ri ats?ksies 15.03.2018.