LatvianEnglish (United Kingdom)
There are no translations available.

 

1. Aktu?l?k?s t?mas ??niešu ikdienas dz?v? un attiec?b?s:

1.kiniesu_ikdienas_dzive

Semin?ru norises laiks: 2014. gada 4. mart? 16.00-18.00
Norises vieta: Zin?t?u akad?mij? (Akad?mijas laukums 1)
Viena semin?ra ilgums: 120 min?tes (60 min. lekcija + 60 min. diskusija ar klaus?tajiem)
Kop?jais ilgums: 4 lekcijas
Viena semin?ra cena: LVL 5 - EUR 7,11
Kop?j? cena: LVL 20 - EUR 28,4
Referente: Dr. Phil. Agita Baltgalve, Latvijas Universit?tes sinolo?ijas docente un Orient?listikas ma?istrat?ras vad?t?ja, 15 gadu pieredze tulkošan? un pedago?iskaj? darb? Austrumu valodu un kult?ru jom?, vair?ku gadu st?žs ?TR, Taiv?n?, V?cij?.

 

2. Kr?š??k?s ainavas un noz?m?g?kie kult?ras pieminek?i (ieteikumi t?ristiem):

2.kiniesu_krasnakas_ainavas

Semin?ru norises laiks: 2014. gada 11. mart? 16.00-18.00
Norises vieta: Zin?t?u akad?mij? (Akad?mijas laukums 1)
Viena semin?ra ilgums: 120 min?tes (60 min. lekcija + 60 min. diskusija ar klaus?tajiem)
Kop?jais ilgums: 4 lekcijas
Viena semin?ra cena: LVL 5 - EUR 7,11
Kop?j? cena: LVL 20 - EUR 28,4
Referente: Dr. Phil. Agita Baltgalve, Latvijas Universit?tes sinolo?ijas docente un Orient?listikas ma?istrat?ras vad?t?ja, 15 gadu pieredze tulkošan? un pedago?iskaj? darb? Austrumu valodu un kult?ru jom?, vair?ku gadu st?žs ?TR, Taiv?n?, V?cij?.

 

3. ??na un Taiv?na:

3.kina_un_taivana

Semin?ru norises laiks: 2014. gada 18. mart? 16.00-18.00
Norises vieta: Zin?t?u akad?mij? (Akad?mijas laukums 1)
Viena semin?ra ilgums: 120 min?tes (60 min. lekcija + 60 min. diskusija ar klaus?tajiem)
Kop?jais ilgums: 4 lekcijas
Viena semin?ra cena: LVL 5 - EUR 7,11
Kop?j? cena: LVL 20 - EUR 28,4
Referente: Dr. Phil. Agita Baltgalve, Latvijas Universit?tes sinolo?ijas docente un Orient?listikas ma?istrat?ras vad?t?ja, 15 gadu pieredze tulkošan? un pedago?iskaj? darb? Austrumu valodu un kult?ru jom?, vair?ku gadu st?žs ?TR, Taiv?n?, V?cij?.

 

4. ??na un Tibeta:

4.kina_un_tibeta

Semin?ru norises laiks: 2014. gada 25. mart? 16.00-18.00
Norises vieta: Zin?t?u akad?mij? (Akad?mijas laukums 1)
Viena semin?ra ilgums: 120 min?tes (60 min. lekcija + 60 min. diskusija ar klaus?tajiem)
Kop?jais ilgums: 4 lekcijas
Viena semin?ra cena: LVL 5 - EUR 7,11
Kop?j? cena: LVL 20 - EUR 28,4
Referente: Dr. Phil. Agita Baltgalve, Latvijas Universit?tes sinolo?ijas docente un Orient?listikas ma?istrat?ras vad?t?ja, 15 gadu pieredze tulkošan? un pedago?iskaj? darb? Austrumu valodu un kult?ru jom?, vair?ku gadu st?žs ?TR, Taiv?n?, V?cij?.