LatvianEnglish (United Kingdom)

Informat?vie semin?ri, diskusijas

There are no translations available.

 

Diskusiju-semin?ru cikls:
21.gs.lielvalsts ??nas daudzkr?sain?s sejas ?????21????

T?MAS:

  1. Aktu?l?k?s t?mas ??nieu ikdienas dz?v? un attiec?b?s.
  2. Kr???k?s ainavas un noz?m?g?kie kult?ras pieminek?i (ieteikumi t?ristiem).
  3. ??na un Taiv?na.
  4. ??na un Tibeta.