LatvianEnglish (United Kingdom)

Gr?das

There are no translations available.

Apm?c?bas kursu programma "Remont?sim pai"

1. Izplat?t?ko gr?das seguma materi?lu apraksts ?sum?

 • Lab?kais pielietojums katram no tiem, plusi un m?nusi
 • Lamin?ts, parkets un gr?das d??i, linolejs, pakl?ji, kor?a gr?das, fl?zes
2. Gr?das pamatnes sagatavoana
 • Betona gr?da
 • Sapl?k?a, OSB, kok?iedru pl?t?u gr?das
 • Apsild?m?s gr?das
3. Lamin?ts
 • Detaliz?ts apraksts
 • ?pa?bas, pielietojums
 • Nodilumiztur?bas klase
4. Parkets un koka gr?das
 • Parketa veidi, ?pa?bas
 • Iekl?anas pamatprincipi
 • Apstr?des veidi
5. Linolejs
 • Detaliz?ts apraksts
 • ?pa?bas, pielietojums, nodilumiztur?ba
 • Homog?nie un heterog?nie linoleji
6. Pakl?ji (pielietojums un ?pa?bas)
7. Kor?a gr?das
 • Plusi un m?nusi
 • Kor?a parkets
8. Fl?zes (keramisk?s un akmens masas fl?zes)

Semin?ru vad?s: Uldis V?tols / Parketa Salas direktors

Semin?rs notiks: 2015. gada 08.04. / 22.04. / 30.04.
Norises vieta: Maskavas iela 250
Semin?rs notiks: 19.00 - 21.30
Semin?ra cena: EUR 10,00
Pieteikties: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
Papildus inform?cija pa t?lr.: 26146254 Monv?ds

gridagridagridagrida
gridagrida