LatvianEnglish (United Kingdom)

Griesti un sienas

There are no translations available.

Apm?c?bas kursu programma "Remont?sim pai"

1. Telpu sagatavoana remontam
2. Griestu un sienu samazg?ana

  • K? pareizi samazg?t griestus un sienas
  • K? pareizi no?emt tapetes
  • Instrumentu izv?le
3. Pareiza tehnolo?isk? procesa izv?le atkar?b? no virsmas st?vok?a
  • Grunts izv?le - k? virsmas pareizi grunt?t
  • Pareiza pakte?materi?lu izv?le KNAUF, KESTONIT, WEBER
  • Instrumentu izv?le
4. Plaisu aizpaktel?ana (ar stikla ?iedras lenti atsevi?as plaisas vai ar sietu visu virsmu)
5. Logu ai?u siltin?ana
6. Virsmas t?l?k? apstr?de
  • paktel?ana
  • Sl?p?ana
  • Grunt?ana
  • Grunt?ana

Semin?ru beidz?jiem tiks pie?irta 10% - 15% atlaide materi?lu ieg?dei "Kr?su Grupa veikal?
R?g?, Dutas iel? 9

 

Semin?ru vad?s: Monv?ds Melderis / Apdares darbu speci?lists, apl. Nr. 000193 / M?c?bu centra Amats un Dizains direktors

Semin?rs notiks: 2015. gada 10.04. / 17.04. / 28.04.
Norises vieta: Akad?mijas laukums 1 (Latvijas Zin?t?u akad?mija)
Semin?rs notiks: 17.00 20.00
Semin?ra cena: EUR 10,00
Pieteikties: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
Papildus inform?cija pa t?lr.: 26146254 Monv?ds

 

dsc00210mimg_0136mimg_0113mimg_0140_mazs
grida